Katastralna Mapa Lipnika z 1873 roku
        [ dziś dzielnica Bielsko-Biała ] [ Bielitz-Biala ]
        Z czasów przodków św. Papieża Jana Pawła II