*** Plany Synagogi w Lipniku z 1889 roku. ***
   
     
   
     
   
     
 

 
     
 

Widok synagogi zniszczonej w 1939 roku.
Stała na terenie gminy Lipnik gdyż zarząd miasta Biała nie zezwolił na jej budowę z przyczyn narodowościowych.
Była stosunkowo duża, wielkością np. szerokością, dorównywała kościołowi Opatrzności Bożej w Białej.
Stojąc jednak powyżej  dominowała nad miastem Biała.

Zachowało się zdjęcie z ok.1939 roku żołnierzy przed wymarszem z fragmentem drzwi synagogi.

 Dziś pozostały tylko fragmenty schodkowanego ogrodzenia przy ul. Krakowskiej powyżej ul. Kazimierza Wielkiego.
Na części terenu stoi dziś blok mieszkalny.

W jej budowę zaangażował się  starszy gminy izraelickiej z Białej znany fabrykant Jacub Gross [Jakub Groβ- ur. 1822 - zm. 1901].


Zgody na budowę wydał burmistrz Lipnika Aleksander Gieldanowski vel Giełdanowski pochodzący z rodziny Lipnickich organistów.

Zobacz więcej o nich na stronie.