Katastralna Mapa Białej z 1950 roku
  [ dziœ dzielnica Bielsko-Biała ]