**

 

Od lat z pierwotnym lokacyjnym obszarem przysiółka lipnickiego o nazwie Biała jest problem.

W różnych czasach różnie go definiowano. Problem polegał od lat na tym, że tak naprawdę teren nazywany Białą

rozrastał się w sposób naturalny. Wydaje się, że obszar Kamieńca od samej lokacji Lipnika w 1297-1298 roku,

 nie nadawał się do uprawy ziemi. Zamieszkali tu drobni wiejscy rzemieślnicy.

Ich źródłem utrzymania nie była uprawa roli lecz usługi dla wsi

ale również i obsługa podróżnych na drodze do przeprawy przez rzekę Biała na trakcie solnym

z Krakowa [Wieliczki] do Cieszyna i Czech.

 

**

 

 
 

 

Z Lipnika w 14-15 wieku w Krakowie i na Kazimierzu pochodzą  rzemieślnicy konkretnie szewcy.

Być może mieszkali na Kamieńcu.  Może tu mieszkał szewc lipnicki ? Może nazywał się Lindener,

w 1385 odnotowano Johanna w tym samym domu, w kolejnej księdze radzieckiej Kazimierza.

Więcej o cechach rzemieślniczych Bielska Biała  [Bielitz -Biala]

na stronach:

http://bielsko-biala-cechyrzemieslnicze.prv.pl/

i dalej co do samej Białej.

http://bielsko-biala-cechyrzemieslnicze.prv.pl/Cechy-Biala.html

oraz

http://bielsko-biala-cechyrzemieslnicze.prv.pl/Cechy-Bielsko.html

 

Pierwsza wzmianka o wsi nad rzeką Biała bez nazwy pojawia się w lustracjach królewskich Nr XVI.

Datowane zapisy pomiędzy 1549-1563.Widzimy ten zapis poniżej,

z dopiskiem Libertas=Wolnizna zwolnieni ze świadczeń. Pytanie ile ta wolnizna wynosiła ?

 pierwszy raz już osada Biała łaci podatek w 1569 roku. Jeśli 20 lat to powstała by  już w1549 roku.

Zobaczmy kilka zapisów z lustracji Lipnika w Metryce koronnej.

 

 
 

 
     
 

 
 

 

Uwaga z wykrzyknikiem AGAD o publikacji prof. Małeckiego pokazuję  poniżej.

 

 
 

 
     
 

 
 

 

Wspominana publikacja lustracji z 1564 roku prof. J. Małeckiego.

 

 
 

 
 

 

 
   
 

 

Fundacja miasta Biała [ Opidio Biała ]  na gruncie dworskim z osadą sukienników i przywilejem targowym z 1668 roku króla Jana Kazimierza ,
[AGAD - MK 206-pag.521-522] czyli wcześniejsza od miasta Biała na gruntach wsi Biała przysiółka Lipnika znanej od 1549 roku.
Fundatorem był starosta lipnicki  Franciszek Jan Lubowiecki herbu Szreniawa mąż Anny Konstancji z Charęźla.

 

 
   
     
 

 
     
 

Jak widzimy powyżej Król Polski Jan Kazimierz na prośbę konsuleres  opidio Biała,
czyli władz miasteczka Biała  lokowanego na gruncie zamkowym w Lipniku
przez Franciszka Lubowieckiego,
potwierdza przywileje targowe miastu Biała.
[nie mylić z wsią Biała powstałą po 1549 roku i podniesionej do godności miasta w 1723 roku.]

..............................................................................

Tłumaczenie: Targi w mieście Biała.

Jan Kazimierz itd. [zamiast tytulatury] oznajmiamy itd. [skrót formuły: "pismem niniejszym naszym wszystkim, których to dotyczy"], że my, chcąc zaradzić potrzebom mieszkańców
miasta zwanego Biała, znajdującego się w województwie krakowskim, w księstwie zaś zatorskim na granicy Śląska, pragnąc, by ci mieszkańcy sprawy swoje, osłabione przez nieszczęścia obecnych czasów i ciągłe wojny, pod każdym względem na lepsze naprawić, by by te ich sprawy do dawnego stanu wrócić mogły, uznaliśmy, że powinniśmy uczynić to, by we wspomnianym mieście wyznaczyć i ustanowić tymże niniejszym pismem naszym trzy targi roczne, to jest pierwsze na święto Narodzin Przesławnej i Najświętszej Maryi Panny
[ Wypada 8 września. Odpust do dziś w Lipniku który był kościołem parafialnym dla Białej.],

Zobacz film z 2013 roku z kościoła w Lipniku pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Walentego :    https://www.youtube.com/watch?v=ygeMJTZLhDk     
lub koncert noworoczny w kościele:   https://www.youtube.com/watch?v=7qTcWzgWqZA  
i pośmiertny koncert  dla Romana Kubicy kapelmistrza orkiestry w 2018 roku:  https://www.youtube.com/watch?v=i5ANcKZO-SM

drugie w tygodniu po święcie św. Michała archanioła, trzecie na święto Nawrócenia św. Pawła, a które każdego roku wieczyście mają się odbywać. Dajemy i przyznajemy rzeczonym mieszczanom naszym, by, zwyczajem innych miast królestwa, wspomniane targi odbywali i sprawowali w porach wyżej określonych, jednak bez szkody dla innych miast w okolicy się znajdujących, tak by ludzie płci obojga, jakiegokolwiek stanu i kondycji by byli, do tego to miasta na targi we wspomnianych wyżej porach, dla kupowania, sprzedawania, wymieniania rzeczy za rzeczy i towarów za towary, oraz dla prowadzenie innych spraw i interesów, mogli i byli w stanie przybywać, a w tym przybywaniu i odjeżdżaniu korzystali i cieszyli się z naszej i najjaśniejszych następców naszych wolności i bezpieczeństwa; chyba że są takimi ludźmi, których chronić prawa publiczne i ustawy nie dozwalają, i z którymi przestawania słusznie wzbrania się uczciwym ludziom. Na zaręczenie tego nakazaliśmy, by pismo niniejsze, ręką naszą podpisane, pieczęcią królestwa zostało obwarowane. Dane w Warszawie, dnia 18 czerwca roku Pańskiego 1668, 20-go roku panowania naszego w Polsce i Szwecji. Jan Kazimierz król. Miejsce pieczęci głównej kancelarii koronnej. Stefan Hankiewicz, sekretarz królewskiego majestatu. Stanisław Judycki, archidiakon wileński, pisarz Wielkiego Księstwa Litewskiego.

 

........................................................................................

 I tu staje się oczywiste tekst poniżej o potwierdzeniu przywilejów  sukienników w Lipniku- Białej.

 

 
     
 

 

 
 

 
 

 

Kolejny opis Białej pochodzi z 1712 roku.
W dziele Andrzeja Komonieckiego wójta żywieckiego.