Plan miasta Biała z 1908 roku [ Bielitz- Biala ]

       studium zasięgu kultury miejskiej

      cenny pokazuje wysokość domów

      [można odtworzyć  ilość pięter zabudowy  i  gatunek murów domów]