*** Mapa Katastralna Bielska z 1836 roku.

Za  34 lata zamieszka w Bielsku na 6 lat dziś na ul. Wzgórze 20- Maciej Wojtyła

 Dziadek św. Papieża Jana Pawła II.

Widać na planie, że budynek ulegnie rozbiórce celem poszerzenia ulicy.

W 1878 roku poślubi lipniczankę Annę Przeczek i przeprowadzi się  do Lipnika nr.31

***