*** Plan Bielska i Białej użyty do ilustracji sytuacji w procesie regulacji rzeki  Biała w latach 1888-1904

Archiwum Państwowe w Katowicach oddz. Bielsko-Biała sygn.13/8/215 pag. 1

***