**

Historyczny opis granic starostwa  Lipnickiego

z katastru  tzw. Józefińskiego Galicji.

Rok 1785

**