Rekonstrukcja lokacyjnego Lipnika z 1298 na podkładzie mapy z 1845 roku
   
  Lokacja Lipnika nastąpiła w 1298 roku podobnie jak Bielska. Praprzyczyną było logistyczne zapewnienie bezpiecznych dróg z Pragi do Krakowa

i Poznania dla Króla Czech Wacława II w drodze na tron Polski. Wydaję się, że to on dostarczał srebra koniecznego do lokacji wsi

i miast w księstwie cieszyńskim. Jednak takim pośrednim dowodem na to jest wykorzystanie przez Księcia Władysława Łokietka koronacji

Wacława na króla Czech być może osamotnienie terenów Śląska z drużyn książęcych i rabunkowy najazd na Śląsk w 1297 roku.

podobnie jak spustoszenie Wielkopolski za co Władysława łokietka ekskomunikowano i pozbawiono prawa do Wielkopolski, powołując na tron

króla Czech Wacława II. Świadczą o tym zapisy w roczniku Traski pod datą 1297 roku i kolejnych latach.

************************************************************************************************************************************************

 W przypadku Lipnika w trakcie lokacji erygowano Parafię Narodzenia N M P.

 Taka możliwość była w połowie 1298 roku gdy w Gnieźnie przebywał legat papieski mogący  akceptować decyzję biskupa

 krakowskiego Jan Muskaty o powołaniu parafii, dodajmy życzliwego Księciu Mieszkowi Cieszyńskiemu.

Znamienne nie słyszymy o powstaniu  parafii w Bielsku. Biskup wrocławski nie był przychylny Księciu.

 Około 1285 roku  legatem Papieskim był sam Biskup Muskata.  Następny raz legat papieski był około 1325 roku,

 ale w tym czasie znamy już zapis o zagospodarowanej  parafii lipnickiej w wykazach świętopietrza.

Pobyt Legata na zjeździe Gnieźnieńskim wiązała się publikacja ,,Liber sextus" prawa kanonicznego papieża Bonifacego VIII.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Liber_sextus

Fizycznie Legat dostarczył jeden egzemplarz księgi i kopiści biskupi w Gnieźnie powielali tą księgę.

W archiwach polskich zachował się nawet jeden z brudnopisów tego dokumentu.

Dodajmy po powrocie biskupów do diecezji napisano już luksusowe wydania tej księgi.

Taki egzemplarz zachował się np. w Krakowie.

[Liber Sextus Decretalium cum glossa Ioannis Andreae et glossulis siglatis-Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa] , Wycinek.

 Ciekawe jest imię pierwszego proboszcza lipnickiego Marka -Markusa. Być może to wysłany przez Papieża w tym czasie

kanonika z Wenecji stąd i imię Marek. Postać ks. Marka pojawia się w dokumentach wystawianych przez Biskupa Muskatę

lub jako świadek w sporach z biskupami polskimi.

Czy Biskup Muskata obdarował proboszczowstwem w Lipniku pochodzącego z Wenecji ks. Marka ?

Czy znali się ze studiów w Bolonii samego biskupa? Więcej o historii księstwa na pod stronie książki Ignacego Rychlika

 

 
 

 

 
 

 Przeliczając sumę jaką zapłacił Proboszcz Marek w Lipniku mogło żyć w tym czasie około 300 mieszkańców.

 W 1325 roku płacono już 1 denara nie od chałupy a od osób powyżej 14 roku. Stąd przyjmuje się przelicznik 1 denar =1.5 osoby.

Zakładając, że były również dzieci poniżej 14 roku życia. Lipnik prawdopodobnie został podzielony na 63 łany w trakcie lokacji.