Katastralna Mapa Lipnika z 1894 roku

      [ dziś dzielnica Bielsko-Biała ]-[Bielitz-Biala]

      Z czasów przodków św. Papieża Jana Pawła II