Opisy szkoły lipnickiej z wizytacji biskupów krakowskich z 16 -17 wieku
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  O jakości nauczania szkoły w Lipniku w 15 wieku świadczą zapisy w księgach studentów przyjętych na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Ciekawostką jest lokacja budynku na podejściu do kościoła otoczonego 4 m wysokości murem.

To nic innego ja budynek obronnego Barbakanu!

Co prawda w pierwotnej swej formie jeszcze prostokątnej znanej z miast włoskich.

 Chcąc wejść na teren kościoła  należało obejść budynek.

 
   
   
  O powstaniu szkoły już w fazie lokacji wsi świadczy zapewnienie roli uposażenia rektora szkoły.

Zobacz pod stronę  Lipnik  lokacyjny-1298.

 
   
   
   
   
   
  Być może kafle piecowe pochodzą z czasów Proboszcza Marcina Kyeslmenn prawdopodobnie pochodzącego  ze Słowacji.

informacja o pochodzeniu jakoby z Pomorza zachodniego nie ma potwierdzenia. Na mapach Pomorza zachodniego brak sugerowanej miejscowości.