**

Rozmieszczenie domów w których mieszkały rodziny:

Macieja Wojtyły i Feliksa Kaczorowskiego w Białej.

**

   
   
   
   
   
   
     
   
     
   
     
   
  Autograf Macieja Wojtyły z 1914 roku, jako Starszego Cechu Krawców w Białej. Był nim po 1895 roku.