**

Rozmieszczenie domów zamieszkiwanych przez rodziny:

 Przeczek, Hess i Wojtyła w Lipniku.

**