***

Ołtarz Golgoty- Krzyża świętego

w kościele Narodzenia NMP w Lipniku [Bielsko-Biała]-[Bielitz-Biala]

***

 

 

 
  Trakcie prac renowacyjnych w 2014 roku grupy figur w ołtarzu Golgoty okazało się ze pod warstwą farb jest inskrypcja fundacyjna. Na podstawie figury Marii Magdaleny. Napis był słabo czytelny udało się ustalić bezspornie tekst ,,Gestiffer von Susanna []ol[…?] geborine Then „ -w tłumaczeniu rozstawiony, rozpostarty przez Zuzannę [nazwisko po mężu ] z domu Then  
 

 
 

Po przeszukaniu zapisów w parafiach Lipnik, Leszczyny, Straconka, Biała z tego okresu

przyjąłem ze rekonstrukcja powinna brzmieć

Gestiffer von Susanna Bolek geborine Then.

 

 
 

 
 

Najbardziej prawdopodobna osoba to Zuzanna Then [1820-1887], córka wójta lipnickiego Mathias -Macieja Then [w latach 1815, 1817-1819], żona wójta lipnickiego Andreas –Andrzeja Homa [w latach1846-1848]  i kolejnego wójta [po śmierci 1 męża Andrzeja Homy ] Macieja –Mathias Bolek [w latach 1858-1860].Wydaje się ze wywodziła się z linii Then posiadających już w 1508 roku wapiennik w Lipniku i dostarczali budulca na przebudowę 2-go kościoła lipnickiego z 1516 roku?W książce ,,Zarys dziejów Lipnicka”- Jerzy Polak [ ISBN-83-912192-0-8 ] z 2002 roku rodziny są wymieniane jako posiadające cegielnie na tzw. Łęgu. Wydaje się ze rodziny Then, Homa i potem Bolek od wieków dostarczały budulca na remonty i odbudowy kościoła Lipnickiego. W momencie fundacji ołtarza Zuzanna Bolek z domu Then jest już starszą osoba wdową po zmarłym w 1875 roku Macieju Bolek ma około 64-65 lat. Firmę [cegielnię] przejął syn Remigiusz Bolek. Znamienne jest, że w zapisach kroniki parafialnej z roku 1909 jej córka Augusta po mężu Rieger funduje drogą kapę wyszywana złotem.Nazwisko Rieger należy wiązać z budowa organów w kościele Opatrzności Bożej i przeniesieniu starych organów do parafii Lipnickiej w 1887 roku. W dokumencie ślubnym w Lipniku jest zapisany, jako mistrz w budowie organów- posiadający firmę budująca organy. Był po śmierci ojca Franciszka Rieger :współwłaścicielem firmy z bratem.

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Rodzice Zuzanny Then:

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

Prawdopodobnie na ten ślub w 1884 roku

 Zuzanna Then-Bolek ufundowała boczny ołtarz Golgoty

do odbudowywanego po pożarze w 1879 roku kościele.

 
 

 
 

 Firma Rieger w 1905 roku buduje organy w Lipniku.

Zobacz stronę o organistach lipnickich.

...................................................................................................................................................................

 
 

..............................................................................................................................................................................................................................................

 
 

............................................................................................................................................................................................................................................